Bollnäs Fågel Klubb

Bollnäs Fågelklubb är kommunens egen lokalförening för fågel- och naturintresserade av alla åldrar. Föreningen bildades 1985 och har nu cirka 100 medlemmar. Varje år anordnas en rad exkursioner i Bollnäs med omgivningar där medlemmarna under kunnig guidning besöker  fågellokaler. Vi gör även enstaka längre resor till fågellokaler runtom i landet. BFKs aktiviteter publiceras i "BFK Bladet".
I föreningens årsskrift BFK Bladet sammanfattas det gångna årets fågelobservationer i Bollnäs. Tidskriften innehåller också en rad artiklar som på ett eller annat sätt har anknytning till vårt intresse. 

Fågelintresserad?

Som medlem i BFK bidrar Du till att stödja föreningens verksamhet i form av t ex:

* Fågelforskning: forskning om fåglarna i Hälsingland, bl a genom inventeringar, ringmärkning och studier av fåglar.
* Fågelskydd: genom att bl a uppmärksamma fågelskyddsärenden, bistå myndigheter och organisationer i enskilda ornitologiska frågor.
* Fågelskådning: Vi arrangerar bl a exkursioner, föredrag och holksnickring.

Medlemskap i BFK

Medlemskap inkl. skriften BFK Bladet  80 kr
Juniormedlem (under 19 år) inkl. skriften  40 kr
Familje   100 kr


Betalas till BFK:s postgiro 489 80 48-6

Alla medlemmar (dock ej familjemedlemmar) i BFK
erhåller skriften "BFK Bladet".
 

Välkommen att bli medlem i BFK!

Kunskaperna varierar men intresset för fåglarna och natur har vi gemensamt.

Kontaktpersoner

Sekreterare:              Per-Erik Modd                                                            tel. 0278 260 89         pemodd@telia.com


Du som är medlem i BFK har möjlighet att då och då få information via e-post som rör fåglar i Bollnäs.
För att vara med i BFKs sändlista skickar du din e-postadress till
Webmaster

Styrelse      

 _________________________________________________________________

Sponsorer

__________________________________________________________________

Sidan ses bäst med Internet Explorer, 1024x768 bildpunkter.
Copyright © 2000 - Bollnäs Fågelklubb.

Webmaster
Maila till webmaster