Fågelarter i gult finns det ljudfiler som går att lyssna på om man klickar på artnamnet.

 

Aftonfalk
Alfågel
Alförrädare
Alkekung
Alpjärnsparv
Alpseglare
Amerikansk Bläsand
Amerikansk Kopparand
Amerikansk kricka
Amerikansk Tundrapipare
Asiatisk Kalanderlärka
Azurmes
Backsvala
Balearisk lira
Bergand
Bergfink
Berglärka
Bergstaigasångare
Bergsångare
Berguv
Bivråk
Biätare
Björktrast
Blek tornseglare
Blå kärrhök
Blåhake
Blåkråka
Blåmes
Blåstjärt
Blåtrast
Blåvingad årta
Bläsand
Bläsgås
Bofink
Brandkronad kungsfågel
Brednäbbad simsnäppa
Bredstjärtad labb
Bronsibis

Brudand
Brun glada
Brun Kärrhök
Brunand
Brunsångare
Brushane
Buskskvätta
Busksångare
Bändelkorsnäbb
Citronärla
Dalripa
Dammsnäppa
Domherre
Drillsnäppa
Dubbelbeckasin
Dubbeltrast
Duvhök
Dvärgbeckasin
Dvärgmås
Dvärgsparv
Dvärgörn
Ejder
Eksångare
Eleonorafalk
Enkelbeckasin
Entita
Fasan
Fiskgjuse

Fiskmås
Fisktärna
Fjällabb

Fjällgås
Fjällpipare
Fjällripa
Fjälluggla
Fjällvråk
Flodsångare
Fläckdrillsnäppa
Forsärla
Fältpiplärka
Fältsångare
Gluttsnäppa

Gransångare
Gravand

Grå flugsnappare
Grågås
Gråhakedopping
Gråhäger
Grålira
Gråsiska
Gråsparv
Gråspett
Gråtrut
Gräsand
Gräshoppsångare
Grässångare
Grön biätare
Grönbena
Grönfink
Gröngöling
Grönsiska
Grönsångare
Gulbröstad snäppa
Gulhämpling
Gulnäbbad lira
Gulsparv
Gulärla
Gyllensparv
Gåsgam
Gärdsmyg
Gök
Göktyta
Halsbandsflugsnappare
Havssula
Havstrut
Havsörn
Hedpiplärka
Hornuggla
Hudsonspov
Hussvala
Hämpling
Härfågel
Härmsångare
Höksångare
Hökuggla
Iberisk gransångare
Isabellastenskvätta
Isabellatörnskata
Ismås
Jaktfalk
Jorduggla
Järnsparv
Järpe
Kaja
Kalanderlärka
Kanadagås
Karolinasumphöna
Kaspisk trut
Kattuggla
Kejsarörn
Kentsk tärna
Klippsvala
Klykstjärtad stormsvala
Knipa
Knölsvan
Kohäger
Koltrast
Kornknarr

Kornsparv
Korp
Korttålärka

Kricka

Kråka
Kungsfiskare
Kungsfågel
Kungsfågelsångare
Kungsörn
kustlabb
Kustpipare
Kustsnäppa
Kärrsnäppa
Kärrsångare
Kärrtärna
Ladusvala
Lappmes
Lappsparv

Lappuggla
Lavskrika
Ljungpipare
Lundsångare

Lunnefågel
Lärkfalk
Lövsångare
Medelhavsstenskvätta
Medelhavstrut
Mindre bergand
Mindre Flugsnappare
Mindre gulbena
Mindre hackspett
Mindre korsnäbb
Mindre lira
Mindre skrikörn
Mindre strandpipare
Mindre sumphöna
Mindre sångsvan
Mongolpipare
Mongolpiplärka
Morkulla
Mosnäppa
Myrsnäppa
Myrspov
Natthäger
Nattskärra
Nilgås
Nordsångare
Nunnestenskvätta
Näktergal
Nötkråka
Nötskrika
Nötväcka
Ormvråk
Ormörn
Orre
Ortolansparv
Pilfink
Pilgrimsfalk

Polyglottsångare
Praktejder
Provencesångare
Prutgås
Prärielöpare
Pungmes
Purpurhäger
Pärluggla
Rallhäger
Rapphöna
Ringand
Ringduva
Ringnäbbad mås
Ringtrast
Rosenfink

Rosenmås
Rosenstare
Roskarl
Rostand
Rostgumpsvala
Råka
Röd glada
Rödbena
Rödfalk
Rödhake
Rödhalsad gås
Rödhuvad dykand
Rödhuvad törnskata
Rödspov
Rödstjärt
Rödstrupig piplärka

Rödstrupig sångare
Rödvingad vadarsvala
Rödvingetrast
Rördrom
Rörhöna

Rörsångare
Salskrake

Sammetshätta
Sandlöpare
Sandtärna
Saxaulsångare
Sibirisk järnsparv
Sibirisk piplärka
Sibirisk tundrapipare
Sidensvans
Silkeshäger
Sillgrissla
Silltrut

Silvertärna
Sjöorre
Skata
Skatgök
Skedand
Skedstork
Skogsduva

Skogssnäppa
Skorstensseglare

Skrattmås
Skräntärna

Skäggdopping
Skäggmes

Skäggtärna
Skärfläcka
Skärpiplärka

Skärsnäppa
Slaguggla
Smalnäbbad simsnäppa
Smutsgam
Smådopping
Småfläckig sumphöna
Smålom
Småskrake
Småsnäppa
Småspov
Småtrapp
Småtärna
Snatterand

Snögås
Snösiska
Snösparv
Sommargylling
Sothöna
Sparvhök
Sparvuggla

Spetsbergsgrissla

Spetsbergsgås
Spetsstjärtad snäppa
Spillkråka
Spovsnäppa
Stare

Steglits
Stenfalk
Stenknäck

Stenskvätta
Stjärtand

Stjärtmes
Storlabb
Storlom
Stormfågel
Stormsvala
Storskarv

Storskrake
Storspov
Strandskata
Strömstare

Styltlöpare
Stäpphök
Stäppvipa
Stäppörn
Större beckasinsnäppa
Större hackspett

Större korsnäbb

Större lira
Större piplärka
Större skrikörn
Större strandpipare
Större turturduva
Sumpvipa
Svart rödstjärt
Svart stork
Svartbent strandpipare
Svartbrynad albatross
Svarthakad buskskvätta
Svarthakedopping
Svarthalsad dopping
Svarthuvad mås
Svarthuvad sparv
Svarthätta
Svartlärka
Svartmes
Svartnäbbad islom
Svartpannad törnskata
Svartsnäppa
Svartstrupig järnsparv
Svarttärna
Svartvingad glada
Svartvingad vadarsvala
Svartvit flugsnappare
Svärta
Sydnäktergal
Sånglärka
Sångsvan
Sädesärla
Sädgås
Sävsparv
Sävsångare
Taigatrast
Talgoxe
Tallbit
Tallsparv
Talltita

Taltrast

Tamduva

Tatarfalk
Tereksnäppa
Tjockfot
Tjäder
Tobisgrissla

Tofslärka
Tofsmes
Tofsvipa
Toppskarv
Tordmule
Tornfalk

Tornseglare
Tornuggla
Trana
Trastsångare
Tretåig hackspett
Tretåig mås
Trädgårdssångare
Trädgårdsträdkrypare
Trädkrypare
Trädlärka
Trädmås
Trädpiplärka
Träsksångare
Tundrapiplärka
Turkduva
Turturduva
Tuvsnäppa
Tygeltärna
Tärnmås
Törnskata

Törnsångare
Vaktel
Vandringstrast
Varfågel
Vassångare
Vattenpiplärka
Vattenrall
Vattensångare
Videsparv
Videsångare
Vigg
Wilsonsimsnäppa
Vinterhämpling
Vit stork
Vitgumpsnäppa
Vitkindad gås
Vitnackad svärta
Vitnäbbad islom
Vitryggig hackspett
Vittrut
Vitvingad trut
Vitvingad tärna
Vitögd dykand
Årta
Ägretthäger
Ängshök

Ängspiplärka
Ärtsångare

Ökenpipare
Ökenstenskvätta
Ökensångare
Örnvråk