Bli medlem

Medlemskap i BFK

Varför bli medlem?

Som medlem i BFK bidrar du till att stödja föreningens verksamheter som:

Fågelforskning - forskning om fåglarna i Hälsingland, genom inventeringar, ringmärkning och studier.

Fågelskydd - uppmärksamma fågelskyddsärenden, bistå myndigheter och organisationer i ornitologiska frågor.

Fågelskådning - exkursioner, föredrag, holksnickring etc.

  • Medlemskap inklusive skriften BFK Bladet 100kr
  • Juniormedlem (under 19år) inkl. BFK Bladet 40kr
  • Familjemedlemskap inkl. BFK Bladet 120kr

Betala till BFK:s postgiro:

489 80 48-6

Märk med ditt namn i meddelande