Aktuellt

Ringmärkning


De viktigaste byggstenarna för en hållbar artrikedom är att ha kunskap. Ringmärkning är ett sätt att lära sig mer. Varje år så ringmärks det fåglar i bl.a. Granskär i Söderhamn och i Acktjärbo utanför Arbrå. Metoden används vid forskning, och ger framförallt möjligheter att studera levande fåglar mer i detalj och registreringen kan ge kunskap om flera olika aspekter som bland annat fåglars förflyttningar, livslängd och populationsutveckling.